Nuomojamos patalpos

Atgal
UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ SKELBIMAS
DĖL IŠNUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ, SKIRTŲ KAVOS IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO APARATAMS
 

   UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – VVT) skelbia 12 kv. m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Saulėtekio al. 32, Antakalnio g. 130, Žirmūnų g. 137 A, L. Asanavičiūtės g. 11A, Laisvės pr. esančiame transporto žiede šalia Vilniaus Žemynos progimnazijos, Justiniškių g. gale esančiame transporto žiede, Žolyno g. 22, Vilniuje (toliau – Turtas), skirtų kavos ir karštų gėrimų pardavimo aparatams įrengti ir jų paslaugoms teikti, viešą negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą (toliau – Konkursas).

Nuomojamų patalpų sąrašas rasite čia.

Pradinis nuompinigių dydis lentelėje nurodytam Turtui yra 25,00 (dvidešimt penki) Eur (be PVM) už 1 kv. m. Nurodytas Turtas išnuomojamas ne ilgesniam kaip 5 (penkerių) metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono. Turto nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Turto perdavimo–priėmimo aktas privalo būti pasirašytas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Nuomos sutarties pasirašymo.

Konkurso dalyviai iki paskelbto galutinio paraiškų pateikimo termino turi į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (įmonės kodas 302683277), atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT57 4010 0424 0347 9130, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje  (kodas 40100), pervesti pradinį įnašą, lygų 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui be PVM arba sumokėti nurodytą sumą grynaisiais į Nuomotojo kasą – 900,00 Eur be PVM. PVM mokėtojas moka su PVM.

Konkursas vyks 2020 m. rugsėjo 10 d. 10.00 val adresu: Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Konkurso sąlygas, paraišką ir patalpų nuomos sutarties projektą dalyviai gali rasti VVT interneto svetainėse adresu http://www.vilniausviesasistransportas.lt/nuomojamos-patalpos/.

Konkurso paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. rugsėjo 10 d. 9.45 val., adresu: Žolyno g. 15, Vilniuje, 221 kab.

Papildomą informaciją apie nuomojamą turtą galima gauti tel. (8 5) 239 4709, 8 616 99305. Informacija teikiama iki 2020 m rugsėjo 10 d. 9.00 val.